dangky
hienco
TRUNG TAM GIA SU PHAN THIET
Trung Tâm Gia sư Tài Năng Phan Thiết- 20-11
Gia sư tài năng Phan Thiết
dangky2
hienco2

LỚP DẠY HIỆN CÓ

LỚP DẠY HIỆN CÓ

MS: 640Lớp chưa giao. Đang cần gia sư

Lớp dạy: 1
Môn dạy: Tiếng việtToán
Địa chỉ: Văn Thánh 2, Phan Thiết
Mức lương: 1,100,000 đồng/tháng
Số buổi: 3 buổi/tuần
Thời gian dạy: 18h T6,7,CN
Yêu cầu: Sinh viên Nữ
Liên hệ: 02526 507 553 - 0939 418 939

Liên hệ nhận lớp

MS: 642Lớp chưa giao. Đang cần gia sư

Lớp dạy: 12
Môn dạy:
Địa chỉ: KM số 7 Hàm Chính, HTB
Mức lương: 1,600,000 đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi/tuần
Thời gian dạy: Chiêu/ tối
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02526 507 553 - 0939 418 939

Liên hệ nhận lớp

MS: 233Lớp đã giao

Lớp dạy: 9
Môn dạy: Toán
Địa chỉ: Nguyễn Siêu, Phú Thuỷ, Phan Thiết
Mức lương: 1,500,000 đồng/tháng
Số buổi: 4 buổi/tuần
Thời gian dạy: CN, T2, T3, T5 tối
Yêu cầu: Sinh viên Nữ
Liên hệ: 02526.507.553 - 0939.418.939

Liên hệ nhận lớp

MS: 237Lớp đã giao

Lớp dạy: 3
Môn dạy: Tiếng Anh
Địa chỉ: Phú Thuỷ
Mức lương: 1,200,000 đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi/tuần
Thời gian dạy: Tối
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02526 507 553 - 0939 418 939

Liên hệ nhận lớp

MS: 238Lớp đã giao

Lớp dạy: 1
Môn dạy: Tiếng việt
Địa chỉ: Đức Nghĩa, Phan Thiết
Mức lương: 1,000,000 đồng/tháng
Số buổi: 3 buổi/tuần
Thời gian dạy: tối
Yêu cầu: Sinh viên Nữ
Liên hệ: 02526 507 553 - 0939 418 939

Liên hệ nhận lớp

MS: 330Lớp đã giao

Lớp dạy: 2
Môn dạy: Tất cả các môn
Địa chỉ: Trạm thu phí KM23
Mức lương: 2,500,000 đồng/tháng
Số buổi: 5 buổi/tuần
Thời gian dạy: Thoả thuận
Yêu cầu: Sinh viên Nam, Nữ
Liên hệ: 0939418939

Liên hệ nhận lớp