dangky
hienco
TRUNG TAM GIA SU PHAN THIET
Trung Tâm Gia sư Tài Năng Phan Thiết- 20-11
Gia sư tài năng Phan Thiết
dangky2
hienco2

LỚP DẠY HIỆN CÓ

LỚP DẠY HIỆN CÓ

MS: 688Lớp chưa giao. Đang cần gia sư

Lớp dạy: 5
Môn dạy: Tất cả các môn
Địa chỉ: Trần Hưng Đạo, Đức Thắng
Mức lương: 3,000,000 đồng/tháng
Số buổi: 6 buổi/tuần
Thời gian dạy: 18:00 - 19:30
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 0939.418.939

Liên hệ nhận lớp

MS: 233Lớp đã giao

Lớp dạy: 9
Môn dạy: Toán
Địa chỉ: Nguyễn Siêu, Phú Thuỷ, Phan Thiết
Mức lương: 1,500,000 đồng/tháng
Số buổi: 4 buổi/tuần
Thời gian dạy: CN, T2, T3, T5 tối
Yêu cầu: Sinh viên Nữ
Liên hệ: 02526.507.553 - 0939.418.939

Liên hệ nhận lớp

MS: 237Lớp đã giao

Lớp dạy: 3
Môn dạy: Tiếng Anh
Địa chỉ: Phú Thuỷ
Mức lương: 1,200,000 đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi/tuần
Thời gian dạy: Tối
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02526 507 553 - 0939 418 939

Liên hệ nhận lớp

MS: 238Lớp đã giao

Lớp dạy: 1
Môn dạy: Tiếng việt
Địa chỉ: Đức Nghĩa, Phan Thiết
Mức lương: 1,000,000 đồng/tháng
Số buổi: 3 buổi/tuần
Thời gian dạy: tối
Yêu cầu: Sinh viên Nữ
Liên hệ: 02526 507 553 - 0939 418 939

Liên hệ nhận lớp

MS: 330Lớp đã giao

Lớp dạy: 2
Môn dạy: Tất cả các môn
Địa chỉ: Trạm thu phí KM23
Mức lương: 2,500,000 đồng/tháng
Số buổi: 5 buổi/tuần
Thời gian dạy: Thoả thuận
Yêu cầu: Sinh viên Nam, Nữ
Liên hệ: 0939418939

Liên hệ nhận lớp

MS: 341Lớp đã giao

Lớp dạy: Tin học
Môn dạy: Tin học căn bản
Địa chỉ: KM số 2, Cách phan thiết 5km
Mức lương: 1,200,000 đồng/tháng
Số buổi: 3 buổi/tuần
Thời gian dạy: T2,4,6 18h30 trở đi
Yêu cầu: Sinh viên Nam
Liên hệ: 02526507553 - 0939418939

Liên hệ nhận lớp